Privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022 m. sausio mėn 31 d.

 

Tai yra mūsų – programėlės SCOBO (toliau – Programėlė) komandos – privatumo politika, kuri taikoma SCOBO registruotų vartotojų (toliau – Jūsų) asmens duomenų tvarkymui. SCOBO komandos branduolį sudaro VŠĮ Diversity Development Group (registracijos kodas 302877111, adresas Lukiškių g. 5-527, Vilnius) darbuotojai, kuri yra laikoma Programėlės tikslais tvarkomų duomenų valdytoja (toliau – Mes).

Programėlės tikslas – surasti labiausiai Jūsų lūkesčius ir kriterijus atitinkantį darbdavį arba darbuotoją. Kad galėtume pasiekti šį tikslą privalome tvarkyti asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate užsiregistruodami.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Jeigu ieškote darbo, siekdami Jums teikti kokybiškas paslaugas, mes:

 1. Leidžiame susikurti Programėlėje paskyrą (profilį), kurioje nurodote savo darbinę patirtį bei lūkesčius naujo darbo paieškoms;
 2. Išsaugome Jūsų poreikius ir sistema pateikia labiausiai Jūsų lūkesčius ir kriterijus atitinkančius darbo pasiūlymus;
 3. Suteikiame Jums galimybę kandidatuoti į aktualias darbo vietas bei tiesiogiai susisiekti su Jūsų kriterijus atitinkančiais darbdaviais.

 

Jeigu esate darbdavys, siekdami Jums teikti kokybiškas paslaugas, mes:

 1. Leidžiame susikurti programėlėje paskyrą (profilį), kurioje paskelbiate darbo pasiūlymus (skelbimus);
 2. Išsaugome Jūsų poreikius ir parodome labiausiai Jūsų kriterijus atitinkančius darbuotojus;
 3. Suteikiame Jums galimybę susisiekti su Jus dominančiais kandidatais tiesiogiai. Tinkamiems kandidatams tikslingai rodome Jūsų siūlomas darbo pozicijas kviesdami kandidatuoti.

Siekdami suteikti aukščiau nurodytas paslaugas, Jūs pateikiate, o mes saugome šią informaciją:

Duomenų kategorija

Jei ieškote darbo

Jei esate darbdavys

Privalomi registracijos duomenys (būtini registracijai Programėlėje įvykdyti)

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • El. pašto adresas.
 • Informacija apie Jūsų įmonę;
 • Informacija apie ieškomus darbuotojus.
 • Informacija apie laisvą darbo poziciją
 • El. pašto adresas

Neprivalomi registracijos duomenys (gali būti pateikiami Jums pasirinkus)

 • Telefono numeris;
 • Išsilavinimas;
 • Studijų sritis;
 • Kalbos, kurias mokate;
 • Miestas, kuriame ieškote darbo.
 

Prisijungimo duomenys

Unikalus Jūsų prieigos raktas, kuris sukuriamas, kai pirmą kartą užsiregistruojate Programėlėje. Šis prieigos raktas reikalingas tam, kad galėtume siųsti pranešimus į Jūsų įrenginius.

Techniniai duomenys (automatiškai generuojami Jūsų įrenginio ir Programėlės duomenys)

Prisijungimo prie Programėlės sesijos laikas ir trukmė.

Susirašinėjimo arba ryšių duomenys (Jums pateikus mums užklausas el. paštu)

 • El. pašto adresas;
 • Informacija apie el. pašto siuntėją, pvz. vardas ir pavardė;
 • Žinutės turinys.

Susikurdami paskyrą SCOBO programėlėje, Jūs pasirenkate prisijungimo slaptažodį. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras rekomenduoja naudoti sudėtingus slaptažodžius, kurie yra ne trumpesni nei 12 simbolių ir sudaryti iš didžiųjų raidžių, mažųjų raidžių, skaitmenų bei specialiųjų simbolių. Rekomenduojama naudoti unikalų slaptažodį, kuris niekur kitur nenaudojamas.

Neatskleiskite savo paskyros slaptažodžio tretiesiems asmenims. Jeigu atskleisite savo slaptažodį ar bet kokią kitą paskyros informaciją kitiems asmenims, Jūs būsite atsakingas už visus veiksmus atliktus naudojantis Jūsų paskyra.

Jūsų slaptažodis yra prisijungimo prie Jūsų paskyros raktas. Mes Jūsų slaptažodžių nekaupiame. Prisijungę prie savo paskyros Jūs galite bet kuriuo metu keisti ir atnaujinti savo duomenis. Pamiršus slaptažodį galėsite susikurti naują.

Duomenų tvarkymo tikslas ir aplinkybės

Tvarkomų duomenų kategorijos

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų saugojimo laikotarpis

Sukurti Jūsų profilį ir suteikti pagrindines SCOBO Programėlės paslaugas

 • Privalomi ir neprivalomi registracijos duomenys
 • Prisijungimo raktas

Teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) suteikti ir gauti paslaugas

Duomenys tvarkomi tol, kol Jūsų paskyra yra aktyvi, t.y., kol Jūs jos neištrynėte

Duomenų analizė siekiant tobulinti Programėlės veiklą ir gerinti naudotojų patirtį

 • Agreguoti ir anonimizuoti techniniai duomenys
 • Agreguoti ir anonimizuoti privalomi ir neprivalomi registracijos duomenys

Teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) tobulinti Programėlėje siūlomas paslaugas ir Jūsų interesas gauti kokybiškas paslaugas

Anonimizuoti (Jūsų tapatybės neidentifikuojantys) asmens duomenys gali būti saugomi neribotą laiką

Nustatyti ir šalinti Programėlės technines spragas ir užtikrinti saugumo reikalavimus          

 • Techniniai duomenys
 • Kitos duomenų kategorijos, priklausomai nuo incidentų pobūdžio

Teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) užtikrinti saugumą ir užkirsti kelią nesąžiningiems trečiųjų šalių veiksmams

Duomenys tvarkomi tol, kol yra išsprendžiama techninė problema arba saugumo incidentas ir 1 metus po incidento pabaigos

Atsakyti į Programėlės vartotojų užklausas ir prašymus

 • Susirašinėjimo arba ryšių duomenys
 • Teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) užtikrinti Paslaugų tęstinumą ir kokybišką teikimą
 • Teisinė prievolė (BDAR 6 str 1 d. c) p.) įgyvendinti duomenų subjektų teises pagal BDAR

Duomenys saugomi 6 mėn. po paskutinio atsakymo į Jūsų užklausą

Pasibaigus nurodytam duomenų saugojimo laikotarpiui, mes ištrinsime Jūsų duomenis, išskyrus atvejus, kai tai būtina teisinėms pareigoms (pvz. atsakyti į teisines pretenzijas) ir norminiams reikalavimams (pvz., pateikti duomenis kompetentingos institucijoms esant teisiniam pagrindui) vykdyti.

Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenimis, išskyrus kai tai yra būtina mūsų teikiamoms paslaugoms užtikrinti ar to reikalauja teisės aktai. Dėl šių priežasčių, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti šioms gavėjų grupėms:

 • Programėlės techninio palaikymo ir techninės infrastruktūros (pvz., duomenų prieglobos ir saugojimo) paslaugas teikiančioms bendrovėms;
 • Prisijungimo įskiepio paslaugas teikiančioms bendrovėms “Facebook” ir “Google”. Šios bendrovės gali tvarkyti Jūsų duomenis trečiosiose valstybėse, dėl to rekomenduojame susipažinti su šių bendrovių pateikta informacija ir standartinių sutarčių sąlygomis:
 • Kompetentingoms valstybės institucijoms, bet tik tuo atveju, jeigu to reikalauja teisės aktai ar teismų sprendimai;
 • Agreguota ir anonimizuota (nesuteikiančia galimybės identifikuoti Jūsų kaip asmens) informacija galime pasidalinti su šioje Programėlėje nurodytais rėmėjais bei platesne auditorija, informuodami ją apie Programėlėje teikiamas paslaugas.

Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Jūs turite šias teises:

 1. taisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus ar netikslius Jūsų asmens duomenis. Tai padaryti galite Programėlės skiltyje Profilis;
 2. ištrinti savo paskyrą ir taip sunaikinti savo asmens duomenis. Jums ištrynus savo paskyrą, Jūsų asmens duomenys bus ištrinti iš sistemos, mes jų nebeturėsime ir negalėsime atkurti. Tokiu atveju Jūs nebegalėsite naudotis Programėle, o mes – padėti Jums rasti potencialių darbdavių ar darbuotojų;
 3. susipažinti su Jūsų duomenimis, kuriuos esame surinkę, kitaip tariant, pateiktume apie Jus turimų duomenų kopiją. Savo registracijos duomenis galite matyti Programėlės skiltyje “Profilis”;
 4. prašyti apriboti duomenų tvarkymą – jei manote, kad Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai ar mūsų turimi duomenys apie Jus yra neteisingi, galite prašyti, kad laikinai nenaudotume Jūsų duomenų. Tokiu atveju, iki kol bus išspręsti teisėtumo ar teisingumo klausimai, duomenis galėtume tik saugoti, o kitiems veiksmams su jais atlikti reikėtų atskiro Jūsų sutikimo;
 5. prašyti nesutikti su duomenų tvarkymu – jei manote, kad yra konkrečių su Jumis susijusių priežasčių, dėl kurių neturėtume tvarkyti Jūsų duomenų, taip pat galite kreiptis į mus nurodant šias priežastis ir prašyti netvarkyti Jūsų duomenų;
 6. pateikti skundą priežiūros institucijai – jei manote, kad Jūsų duomenis naudojame neteisėtai, taip pat galite pateikti skundą duomenų apsaugą prižiūrinčiai institucijai. Lietuvoje tai – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo galite pateikti ir su mumis susisiekti el.paštu diversity@diversity.lt

Mes galime šią privatumo politiką laikas nuo laiko keisti, kad ji atspindėtų esamą situaciją. Atlikę pakeitimus, šio puslapio viršuje nurodysime atnaujinimo datą. Rekomenduojame Jums periodiškai peržvelgti mūsų saugumo politiką tam, kad žinotumėte, kaip mes saugome ir tvarkome Jūsų asmens duomenis.